visirun

Czy usługa Visirun może również pracować jako system antykradzieżowy?

Tak. Usługa Visirun umożliwia skonfigurowanie 20 różnych rodzajów alarmów dla każdego pojazdu w sekcji „Konfiguracja zdarzeń”. W przypadku wyzwolenia alarmu można go z opisem zdarzenia otrzymać za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS przesłanej na telefon komórkowy. Różne rodzaje możliwych do skonfigurowania alarmów to między innymi: ruch pojazdu poza zaplanowanym czasem, nieplanowany postój, wyjazd z placu budowy lub magazynu, otwarcie klapy, naciśnięcie przycisku antynapadowego, aktywacja osprzętu odbioru mocy, nadmierna prędkość itd. System śledzenia GPS umożliwia również zdalne zablokowanie zapłonu pojazdu za pośrednictwem polecenia wysłanego przez Internet lub blokady automatycznej oraz korzystanie z mechanizmów identyfikacji kierowców.

System śledzenia GPS Visirun posiada certyfikat zgodności z regulaminami WE 95/96 i EKG R116, dzięki czemu umożliwia uzyskanie atrakcyjnych zniżek w zakresie polis ubezpieczeń transportowych oraz ubezpieczeń od kradzieży i pożaru.

Aby uzyskać dalsze informacje, kliknij tutaj: Bezpieczeństwo i zabezpieczenia antykradzieżowe.

Czy usługa Visirun może również pracować jako system antykradzieżowy? ultima modifica: 2015-04-15T10:08:25+00:00 da visirun morecontrol

  WYPRÓBUJ VISIRUN