visirun
Tachograf w czasie rzeczywistym*.

Tachograf w czasie rzeczywistym*.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu z tachografem cyfrowym, lokalizator Visirun pobiera dane wprost z tachografu dane dotyczące czasu jazdy, pracy, pauz i odpoczynku. Visirun pokazuje pozostały do następnej pauzy czas jazdy uwzględniając Europejskie prawo transportowe. Kierowca jest automatycznie identyfikowany poprzez kartę kierowcy włożoną do tachografu.

Dane z karty kierowcy i pamięci masowej tachografu: zdalne i automatyczne pobieranie danych.

Dane z karty kierowcy i pamięci masowej tachografu: zdalne i automatyczne pobieranie danych.

Dedykowane podłączenie bezpośrednio do tachografu pozwala Visirun na automatyczne i w pełni zdalne pobieranie danych z tachografu i kart kierowców. Zdalne pobieranie danych pozwala pozostanie w zgodnie z przepisami prawa transportowego odnośnie przechowywania danych. Pobieranie danych nie wymaga żadnych czynności od kierowcy, a karta przedsiębiorstwa nie musi znajdować się w tachografie. Visirun przechowuje zapisane dane z tachografu oraz kart kierowców przez okres 24 miesięcy. Jest to zgodne z przepisami prawa transportowego. Dane chronione są poprzez codzienną kopię zapasową na certyfikowanych serwerach oddalonych o 500 km od serwerów podstawowych. Twoje dane są zawsze dostępne i w 100% bezpieczne!

Naruszenia i pisma ostrzegające dla kierowców.

Naruszenia i pisma ostrzegające dla kierowców.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i dyrektywami o czasie pracy, Visirun sprawdza automatyczne czas jazdy i odpoczynku każdego kierowcy, oraz wykrywa wszelkie naruszenia. Visirun pokazuje w czasie rzeczywistym* naruszenia czasu pracy kierowcy oraz wysokość kar grożących kierowcy i przedsiębiorcy. Dodatkowo Visirun generuje pisma z opisem naruszeń, które można pobrać w formacie PDF!